There was an error in this gadget

Wednesday, November 30, 2016

Appointment Letter for new employee from Pejabat Tenaga Kerja Bangi

At here I wish to thank you to Pejabat Tenaga Kerja Bangi, that willing to share the Simple Appointment Letter and Guild Rules for Employment.

Appointment Letter as below:

Employment Guide as below:Monday, November 14, 2016

LHDN: e-PCB

Dear friends,

If you wish to register for e-PCB, you can register here: https://ekls.hasil.gov.my/
Go to New User and key-in all the information and email to rajasaliza@hasil.gov.my or call 03-62091000 Ext 123918 or attend the LHDN taklimat on e-PCB

This e-PCB for company or business that manually submission on PCB deduction to LHDN. It so useful and easy when you sign up for e-PCB.

Thanks to LHDN to organised this Talikmat on e-PCB.

Tuesday, November 1, 2016

Projek Hybrid Kerapu di Fibre Tank 4 x 2

Kepada semua yang berminat, boleh kongsikan pengalaman anda di sini:

Sesuai ternak di sangkar 12 x 12 dalam 250-300 ekor, tapi projek saya 4 x 2 dalam 20, okay
Fiber tank used boleh dapat dalam RM 200.00
pH air masin dalam 7.0-8.5

Kalau ada siapa yang ada farm sudi dikongsikan pengetahuan, boleh WhatsApp to 01112885539 sebab saya baru juga belajar tentang ikan Hybrid Kerapu juga.


Penternak yang ingin mencari benih kerapu hybrid boleh hubungi:-

 1. Benih Kerapu Hybrid (https://www.facebook.com/Benih-Kerapu-Hybrid) Hatcheri di Besut, Terengganu-017-2401557
 2. FD Aquaculture Sdn Bhd (https://www.facebook.com/fdaquaculture.sdnbhd), Farrish, Terengganu-012-5101077
 3. Nik Muhd, Kelantan-012-9737494
 4. Ain Aquaculture Sdn Bhd (https://www.facebook.com/ainaquaculture), Kelantan-012-9737494,
  019-9052031,0133612544


Sunday, August 21, 2016

Kursus Induksi Format Kurikulum Pengurusan Bangunan Berstrata (FOKUS) Siri 2/2016 (19-21/08/16) Gold Coast Morib, Banting

Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bahagian Persuruhjaya Bangunan (COB) Majlis Perbandaran Ampang Jaya serta semua orang yang ada dalam Kursus FOKUS di atas, untuk lebih banyak orang mengenali Comisioner of Building (COB), Badan Pengurusan Bersama (JMB) dan Perbadanan Pengurusan (MC), saya ingin mengambil peluang ini untuk mengongsikan ilmu saya di dalam Kursus FOKUS kepada rakan-rakan semua. Harap rakan-rakan dapat memberi masa untuk saya maklumat beringkat.

Kalau ada apa pertanyaan, COB akan memberi bantuan yang sewajarnya dan boleh dihubungi di:
Majlis Perbadanan Ampang Jaya, Bahagian Persuruhjaya Bangunan, Tingkat 10, Menara MPAJ, Jalan Pandan Utama, Pandan Indah, Selangor, 55100 Kuala Lumpur. Tel: 03-42804675, Fax: 03-42964220, FB: COB MPAJ

Kursus Induksi Format Kurikulam Pengurusan Bangunan Berstrata (FOKUS) Siri 2/2016 dari 19-21/08/2016 di Gold Coast Morib, Banting dianjurkan oleh Bahagian Pesuruhanjaya Bangunan Majlis Perbandaran Ampang Jaya

SESI 1 - Konsep Asas Pengurusan Bangunan Strata

Komuniti bestari di Pangsapuri (5B)
 1. Nilai rumah BERHARGA
 2. Keadaan BERSIH
 3. Keluarga BAHAGIA
 4. Komuniti BERSATU
 5. BEBAS jenayah
Jenis-jenis Hakmilik strata
 1. PETAK: Salah satu daripada unit individual (kecuali petak aksesori) terkandung dalamnya yang dipegang mengikut hakmilik strata yang berasingan dan berhubung dengan suatu tanah yang dipecah bahagi (Flat, Pangsapuri, Apartment & Kondominium)
 2. PETAK TANAH: Suatu unit yang terkandung didalamnya suatu tanah yang dipecah bahagikan yang di atasnya terdapat bangunan yang sudah siap yang tidak lebih daripada empat tingkat yang dipegang di bawah suatu hakmilik strata (Townhouse, Terrace house with Gated Community) 
 3. PETAK AKSESORI: Petak yang ditunjukkan dalam pelan strata sebagai petak aksesori yang dipegang dengan suatu petak (Parkir terbuka, stor penyimpanan, tandas, parkir tertutup, bay windows)
 4. HARTA BERSAMA: Sekian banyak lot yang tidak terkandung dalam mana-mana petak (termasuk petak aksesori) atau mana-mana blok sementara seperti dalam pelan strata yang diluluskan. (struktur bangunan, anak tangga dan tangga, laluan kecemasan, koridor, lif, bumbung, tempat letak kereta, kolam renang, kawasan lapang, taman permainan, tembok, pagar, dsbg
 5. BLOK SEMENTARA: i) Suatu pelan strata yang dicadangkan, suatu blok berkenanan dengan suatu bangunan yang dicadang untuk, atau sedang didirikan atas bangunan atau tanah yang baginya suatu hakmilik strata sementara yang berasingan telah dipohon ii) Berhubungan dengan sesuatu pelan strata yang diluluskan, suatu blok yang ditunjukkan di dalamnya yang baginya suatu hakmilik strata sementara hendak didaftarkan iii) Berhubungan dengan sesuatu buku daftar strata suatu blok yang ditunjukkan di dalamnya yang baginya suatu hakmilik strata sementara telah didaftarkan
Ada 2 jenis Hakmilik yang akan dipunyai oleh Pembeli Pangsapuri:-
 1. Hakmilik Strata dipegang oleh PEMBELI
 2. Hakmilik Tanah dipegang oleh PERBANDANAN PENGURUSAN (JMB / MC)
Ada 2 jenis Strata:-
 1. 1 Lot 1 JMB 
 2. 1 Blok 1 JMB (PKNS projek)
Konsep Pengurusan Pangsapuri (Bangunan Strata) diuruskan oleh PEMAJU dalam tempoh permulaan, Pengurusan diambilalih oleh PEMBELI melalui JMB dalam tempoh interim dan MC dalam tempoh akhir. MC dimana BUKU HAKMILIK STRATA DIBUKA bila kuota 25% pembeli selesai pindahmilik dari PEMAJU ke PEMBELI. MC mula bila Akta 757 berkuat kuasa pada 01/06/2015

Ciri-ciri penting Akta 757
 1. Memperuntukkan Jadual Petak (JP) hendaklah difailkan sebelum penjualan mana-mana petak
 2. Memperuntukkan bahawa Unit Syer yang diumpukkan (Allocated Share Units) hendaklah ditentukan sebelum Pengurusan
 3. Memperuntukkan Akaun Penyenggaraan (Maintenance Account) bagi semua tempoh Pengurusan
 4. Memperuntukkan Caruman kepada Kumpulan Wang Penjelas (Sinking Fund) bagi semua tempoh Pengurusan
 5. Membuat Peruntukan yang sama badi JMB dan MC
Contoh I: Perkiraan Syer Rumah Pangsa 5 Tingkat Jenis Walk-Up
Senario: Petak subjek adalah sebuah unit Pangsapuri kos sederhana lima tingkat jenis 'walk-up' dan di datangi bersama aksesori parkir di luar bangunan

Luas Petak = 110mp
Luas Petak Aksesori = 18mp

Jenis Petak   Pemberat F1   Pemberat F2  Pemberat F3
Pangsapuri         0.85                 1.00                   0.25
Pemberat diatas boleh dirujukkan kepada Jadual Pertama Akta 757  Pengurusan Strata pada muka surat 146-148

Pengiraan
= Luas Petak x F1 x F2 + Luas Petak Aksesori x F3
= 110 (0.85) (1.00) + 18 (0.25)
= 93.5 + 4.5
= 98 unit syer

Contoh II:
Petak                                : M1/4/12
Petak Aksesori                 : A12 & A25
Jenis Petak                       : Pangsapuri
Ciri-ciri Skim                   : Lif dan tiada penyaman udara
Keluasan Petak                : 105mp
Keluasan Petak Aksesori : 12mp (dalam bangunan) dan 12mp (luar bangunan)

Jenis Petak   Pemberat F1   Pemberat F2  Pemberat F3
Pangsapuri         1.00                 1.00                  0.50 (dalam bangunan)
                                                                            0.25 (luar bangunan)
= Luas Petak x F1 x F2 + Luas Aksesori x F3
= 105 x (1.00) (1.00) + 12 (0.50) + 12 (0.25)
= 105 + 6 + 3
= 114 unit syer

PEMAJU/JMB: Kesalahan berkenaan GAGAL menguntukkan UNIT SYER atau enggan memberi akses akan didenda tidak melebihi RM 50,000.00 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun.

Pertubuhan Badan-badan yang bertanggungjawab menguruskan Bangunan dibawah Akta 757:-

 1. JMB-ditubuhkan apabila mesyuarat agung tahunan pertama diadakan (Sub-seksyen 17 (1) APS)
 2. MC-diwujudkan apabila terbukanya buku daftar strata (Sub-seksyen 39(1) Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318) / Sub-seksyen 17(3) apabila pindaan 2013 dikuatkuasakan)
 3. SUB-MC-diwujud apabila suatu perakuan dikeluarkan oleh Pengarah (Sub-seksyen 17A Akta 318 (sebelum dikuatkuasakan))
Kewajipan semua yang bertanggungjawab adalah hampir sama untuk PEMAJU / JMB / MC:-
 1. Menyenggara & menguruskan bangunan dan harta bersama
 2. Menyenggara akaun penyenggaraan & akaun kumpulan wang penjelas
 3. Menentukan dan mengenakan caj & caruman kepada sinking fund
 4. Mengambil insurans mengikut Akta
 5. Mematuhi notis atau perintah pihak berkuasa
 6. Menyediakan daftar pemunya petak / daftar strata
 7. Menyediakan akaun dan penyata kewangan teraudit
 8. Menguatkuasakan undang-undang kecil
 9. Melakukan apa-apa benda lain yang suai manfaat atau perlu
PEMAJU dengan pembeli petak
JMB dengan pemunya petak
MC dengan pemilik petak

Penyerahan kawalan oleh PEMAJU kepada JMB (Seksyen 15):-
 1. Sebelum habis tempoh pengurusan (iaitu, satu bulan selepas JMB ditubuhkan)
 2. PEMAJU hendaklah memindahkan semua baki wang kepada JMB
 3. Menyerahkan pejabat pentadbiran, akaun, semua aset, semua rekod dan semua invois, resit dan baucer
 4. Bersama semua dokumen dinyatakan dalam Seksyen 15(3) APS
 5. Baki yang tidak dipinda terletak hak pada JMB termasuk apa-apa hak, kuasa atau remedi, hak berkenaan prosiding undang-undang, penghakiman atau award (Vesting)

Penyerahan kawalan oleh JMB kepada MC (Seksyen 27(2)):-
 1. Tidak lebih daripada 1 bulan dari mesyuarat agung pertama bagi MC
 2. JMB hendaklah memindahkan semua baki wang kepada MC
 3. Menyerahkan by-law tambahan, akaun, semua aset & liabiliti dan semua rekod berhubungan
 4. Termasuk semua dokumen diserahkan oleh PEMAJU di bawah Seksyen 15(3) APS
 5. Baki yang tidak dipinda terletak hak pada MC termasuk apa-apa hak, kuasa atau remedi, hak berkenaan prosiding undang-undang, penghakiman atau award (Vesting)
Penyerahan kawalan oleh PEMAJU kepada MC (Seksyen 55)
 1. Sebelum habis tempoh pengurusan permulaan (satu bulan selepas mesyuarat agong pertama)
 2. PEMAJU hendaklah memindahkan kawalan semua baki wang kepada JK pengurusan MC
 3. Menyerahkan pejabat pentadbiran, akaun, semua aset, semua rekod dan semua invois, resit dan baucer
 4. Bersama semua dokumen dinyatakan dalam Seksyen 55(3) APS
 5. Peruntukan letak hak (Vesting) tidak perlu kerana semua perbuatan atas nama MC
Pembentukan anggota jawatan kuasa (AJK) pengurusan tidak kurang daripada 3 dan tidak lebih daripada 14 orang benar.
 
AJK hendaklah dipilih pada setiap mesyuarat agung tahunan. AJK akan bersara pada jawatan di akhir mesyuarat agung tahunan yang berikutnya. AJK yang bersara layak bagi pemilihan semula tetapi tidak boleh memegang jawatan melebihi 3 tempoh berturut-turut. Pengerusi, Setiausaha & Bendahari dipilih oleh AJK sebaik selepas berakhirnya mesyuarat agung. Pengerusi, Setiausaha & Bendahari tidak boleh memegang jawatan melebihi 2 tahun berturut-turut.
  Pengosongan AJK disebabkan:-
  1. Meletak Jawatan
  2. Meninggal Dunia
  3. Bankrap
  4. Mencemar nama baik AJK lain
  5. Disabitkan Kesalahan
  6. Bukan Pemilik
  7. Kurang Siuman
  8. Tiga kali berturut-turut tak hadir mesyuarat AJK
  9. Ingkar dalam pembayaran Caj (3 bulan berterusan)
  10. Pengosongan dari COB
  Garis Panduan untuk Tatacara Ringkas mengendalikan Mesyuarat Agung (AGM) berdasarkan Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757 berkuat kuasa 01/06/2015)

  Tempoh Mesyuarat

  1. Mesyuarat Agung Tahunan Pertama (AGM) a) JMB: Dalam tempoh dua belas (12) bulan selepas serahan milikan kosong (Seksyen 17 & 18 Akta 757), b) MC: Dalam tempoh satu (1) bulan selepas 1/4 (25%) dari unit syer dipindah milik kepada pembeli petak (Seksyen 57 Akta 757)
  2. Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Sekali dalam setiap tahun, dengan tidak melebihi lima belas (15) bulan (Perenggan 10(2) Jadual ke-2 Akta 757)
  3. Mesyuarat Agung Luar biasa (EGM) Secepat mungkin tetapi tidak lewat daripada enan (6) minggu selepas menerima rekuisisi bertulis atau arahan dari COB. Namun, pengurusan boleh pada bila-bila masa yang difikirkan untuk memanggil EGM (Perenggan 11 Jadual ke-2 Akta 757)
  Pihak yang memanggil Mesyuarat
  1. Mesyuarat Agung Tahunan Pertama (AGM) a: JMB: i) Pemaju ii) Sekiranya gagal, pihak COB boleh melantik mana-mana orang untuk mengadakan AGM (Seksyen 18 Akta 757) b) MC: i) Pemaju ii) Sekiranya gagal, pihak COB boleh melantik mana-mana orang untuk mengadakan AGM (Seksyen 57 Akta 757)
  2. Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) Jawatankuasa pengurusan (Perenggan 10(1) Jadual ke-2 Akta 757)
  3. Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM) i) Jawatankuasa pengurusan ii) Pesuruhjaya boleh memberi kuasa secara bertulis kepada mana-mana orang untuk mengadakan EGM sekiraany jawatankuasa: a) Tidak dibentuk dengan sepenuhnya ii) Tidak mengadakan EGM dalam tempoh masa yang dinyatakan. (Perenggan 11(5) Jadual ke-2 Akta 757)
  Isi Kandungan Notis Mesyuarat Agung
  Termasuklah:
  1. Tempat, tarikh dan masa mesyuarat
  2. Agenda atau tujuan mesyuarat
  3. Hak mengundi pemilik dengan sendiri atau proksi
  (Perenggan 12(2) Jadual ke-2 Akta 757)

  Agenda / Tujuan Mesyuarat

  a) Mesyuarat Agung Tahunan Pertama (AGM) untuk JMB / MC
  1. Menentukan bilangan dan melantik jawatankuasa pengurusan
  2. Menimbangkan belanjawan tahunan
  3. Menentukan jumlah Caj (Maintenance fee) dan caruman kumpulan wang penjelas (Sinking Fund)
  4. Menentukan kadar bunga pembayaran lewat
  5. Menimbangkan akaun teraudit
  6. Mengesahkan pengambilalihan atau pembaharuan insurans
  7. Membuat undang-undang kecil tambahan (jika berkenaan)
  8. Lain-lain perkara yang berkaitan dengan pengurusan atau harta baru bangunan atau taman 
  (Seksyen 19 Akta 757) - JMB
  (Seksyen 58 Akta 757) - MC

  b) Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) untuk JMB / MC
  1. Membentang dan mengesahkan minit AGM terakhir
  2. Membentang dan mengesahkan pengurusan akaun / akaun terakhir
  3. Menentukan bilangan dan melantik jawatankuasa pengurusan
  4. Lain-lain perkara berkaitan pengurusan
  (Perenggan 10 Jadual ke-2 Akta 757)

  c) Mesyuarat Agung Luar Biasa (EGM)
  1. Berdasarkan kepada usul daripada permintaan bertulis 1/4 pemilik atau usul di bawah arahan COB atau usul yang dikemukakan oleh jawatankuasa pengurusan
  2. Lain-lain perkara berkaitan pengurusan
  (Perenggan 11 Jadual ke-2 Akta 757)

  Tempoh Pengeluaran Notis Mesyuarat Agung
  Notis panggilan Mesyuarat Agong hendaklah diberikan kepada setiap pemilik selewat-selewatnya empat belas (14) hari sebelum AGM / EGM akan diadakan. Notis adalah secara serahan tangan atau pos berdaftar atau ditampal dibahagian utama setiap petak bangunan. 
  (Perenggan 12(1) Jadual ke-2 Akta 757)

  Kuorum Mesyuarat Agung
  Kuorum adalah separuh dari pemilik yang berhak mengundi dan hadir mesyuarat. Sekiranya selepas setengah jam (30 minit) dari masa mula mesyuarat kourum tidak mencukupi, maka pemilik yang berhak mengundi yang hadir hendaklah membentuk satu kuorum. 
  (Perenggan 15 Jadual ke-2 Akta 757)

  Pengerusi Mesyuarat
  Dipilih dari kalangan pembeli / pemunya / pemilik yang berhak mengundi dan hadir serta hendaklah mempengerusikan mesyuarat sehingga selesai.
  (Perenggan 16 Jadual ke-2 Akta 757)

  Kaedah Memutuskan Pemilihan
  Secara angkat tangan atau secara pengundian sekiranya dituntu oleh pemilik atau proksi. Pengiraan secara angkat tangan adalah berdasarkan bilangan petak yang dimiliki, manakala pengiraan secara pengundian adalah berdasarkan bilangan unit syer yang diumpukkan. Dalam keadaan di mana keputusan pengundian ke atas sesuatu perkara adalah sama banyak, maka pengerusi mempunyi undi pemutus. 
  (Perenggan 17 Jadual ke-2 Akta 757)

  Proksi
  Pemilik boleh melantik mana-mana orang sebagai proksi secara bertulis dan mematuhi syarat berikut:
  1. Menandatangani surat perlantikan / perwakilan proksi
  2. Jika pemilik unit merupakan syarikat / pertubuhan / badan berkanun atau mana-mana badan lain, perwakilan kuasa perlulah disertakan dan ditandatangani oleh salah seorang lembaga syarikat
  3. Sekiranya lantikan proksi dibuat oleh wakil pemilik, maka surat wakil kuasa oleh petak perlu disertakan
  4. Seorang proksi hanya boleh mewakili untuk satu pemilik sahaja
  5. Surat cara perlantikan proksi hendaklah disertakan kepada pejabat pengurusan selewat-lewatnya dua (2) hari sebelum tarikh mesyuarat
  (Perenggan 18 Jadual ke-2 Akta 757)

  Hak-hak Mengundi dan Syarat-syarat Pencalonan Ahli Jawatankuasa
  a) Hak-hak mengundi Pemilik petak termasuk proksi yang dilantik, serta hendaklah dengan syarat pada tarikh satu minggu sebelum tarikh mesyuarat, pemilik tidak mempunyai apa-apa tunggakan caj atau sebarang bayaran yang dituntut oleh pejabat pengurusan.

  b) Syarat-syarat untuk layak dipilih sebagai ahli jawatankuasa
  1. Berumur lebih 21 tahun
  2. Calon hendaklah seorang pemilik atau pemilik bersama (bukan proksi)
  3. Hanya salah seorang dari pemilik bersama
  4. Perwakilan kuasa secara bertulis diperlukan oleh wakil bagi pemilih petak yang merupakan syarikat / pertubuhan / badan berkaunan atau mana-mana badan lain atau pemilik yang mempunyai lebih (2) atau lebih petak
  5. Tiada tunggakan caj
  (Perenggan 2 Jadual ke-2 Akta 757)


  Sebelum Mesyuarat

  1. Penyediaan pengurusan akaun / akaun teraudit
  2. Penyediaan senarai semak daftar pembeli (JMB)
  3. Membuat permohonan pengesahan dari COB bagi membuat carian daftar pemilik (MC)
  4. Menerima pengesahan dari COB
  5. Membuat carian daftar pemilik di PTG
  6. Menerima senarai lengkap daftar pemilik
  7. Pengeluaran notis mesyuarat dalam tempoh 14 hari sebelum tarikh mesyuarat
  8. Notis mesyuarat dilampirkan bersama sesalinan:- a) Minit mesyuarat AGM / EGM terakhir b) Pengurusan akaun / akaun teraudir c) Borang Proksi d) Borang Pencalonan e) Borang Usul
  9. Notis mesyuarat diserah kepada pembeli / pemunya / pemilik secara: - a) Serahan tangan atau b) Pos berdaftar atau c) Ditampal dibahagian utama setiap petak bangunan dan bergambar sebagai bukti serahan.
  10. Bukti penyerahan disimpan rekod
  11. Salinan notis mesyuarat diserahkan kepada COB
  12. Pemantauan penerimaan dalam tempoh 7 hari dari tarikh mesyuarat bagi:- a) Borang usul b) Borang pencalonan c) Pembayaran tunggakkan
  13. Pemantauan penerimaan dalam tempoh 48 jam dari tarikh mesyuarat bagi Borang Proksi / Wakil pemilik
  14. Mempamerkan senarai pembeli / pemunya / pemilik yang layak mengundi dalam tempoh 48 jam dari tarikh mesyuarat
  15. Penyediaan senarai kehadiran Borang Proksi / Wakil pemilik
  16. Penyediaan kertas pengundian
  17. Penyediaan tempat mesyuarat
  18. Memaklumkan ke balai polis berdekatan (jika perlu)
  Semasa Mesyuarat
  1. Pendaftaran kehadiran pembeli / pemunya / pemilik
  2. Pemberian 'tanda' (kad 2 sticker) dan kertas pengundian kepada pembeli / pemunya / pemilik
  3. Menunggu 30 minit bagi mendapatkan kuorum
  4. Memulakan mesyuarat selepas tamat 30 minit
  5. Penentuan kaedah pengundian
  6. Melantik pengerusi mesyuarat
  7. Melantik pencatit minit
  8. Membincangkan agenda mesyuarat:- a) Bentang dan bincang minit mesyuaray terakhir b) Bentang dan bincang pengurusan akaun / akaun teraudit c) Penentuan Bilangan Jawatankuasa Pengurusan d) Pemilihan Jawatankuasa Pengurusan e) lain-lain agenda difikirkan perlu
  9. Mesuarat ditangguhkan
  Selepas Mesyuarat
  1. Menyediakan minit mesyuarat
  2. Memfailkan salinan dalam tempoh 28 hari tarikh mesyuarat:- a) Minit mesyuarat b) Salinan kehadiran pembeli & proksi yang berhak mengundi c) Salinan 'S&P (JMB) / Strata Title bagi setiap anggota jawatankuasa (AJK) yang terlantik (MC) d) Salinan kad pengenalan bagi AJK yang terlantik e) Surat perakuan tidak muflis f) Surat ikrar integriti g) Pengurusan akaun / akaun teraudit
  3. Mengemukakan kepada semua pemilik atau mempamerkan di papan notis minit mesyuarat dalam tempoh 28 hari dari tarikh mesyuarat
  4. Memfailkan salinan dalam tempoh 14 hari:- (jika berkaitan) Undang-undang kecil tambahan JMB
  5. Memfailkan salinan dalam tempoh 30 hari:- (jika berkaitan) Undang-undang kecil tambahan MC
  Kesalahan berkenaan GAGAL mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) JMB / MC boleh didenda tidak melebihi RM 50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun.

  Undang-undang kecil dibawah Akta 757 boleh mengenakan denda kepada pemunya petak, penyewa atau jemputan yang melanggari mana-mana undang-undang kecil (House Rules) tidak melebihi dua ratus ringgit (RM 200)

  Bayaran perbelanjaan dari akaun penyenggaraan JMB (Seksyen 23 (3)(1) & 50 (3)(1)) tidak perlu diluluskan oleh COB tapi hanya bayaran elaun dan belanja lain bagi anggota JMB atau AJK MC hendaklah mengikut apa-apa kadar yang diluluskan oleh COB.

  Kuasa-kuasa COB di bawah Akta 757:-
  1. Menghendaki orang yang memiliki dokumen memberikan terjemahan dalam bahasa kebangsaan (S.134)
  2. Menggeledah dan menyita tanpa waran, jika mempercayai penyiasatan akan terjejas atau keterangan mungkin dipindahkan / dirosakkan / dimusnahkan (S.127)
  3. Pemeriksaan orang yang mempunyai pengetahuan tentang kes (S.132)
  4. Mendapat waran dari Majistret untun menggeledah dan menyita (S.126)
  5. Hendaklah diberi akses kepada data berkomputer (S.128)
  6. Menyiasat pelakuan kesalahan (S.125)
  7. Menghendaki kehadiran orang yang mempunyai pengetahuan tentang kes (S.131)
  SESI 2-Pengurusan Akaun Bangunan Strata

  Bayaran yang boleh menggunakan Akaun Penyenggaraan (Maintenance Fee):-
  1. Menyenggarakan harta bersama dalam keadaan baik
  2. Membayar perbelanjaan yang dilakukan dalam menyediakan perkhidmatan pembersihan bagi harta bersama, perkhidmatan keselamatan dan kemudahan bagi penghuni bangunan
  3. Membayar apa-apa premium bagi insurans
  4. Mematuhi apa-apa notis perintah yang diberikan atau dibuat oleh pihak berkuasa tempatan berkenaan dengan pemeriksaan berkala bagi mana-mana bangunan di dalam kawasan pemajuan mengikut cara yang dinyatakan dalam Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974
  5. Kerja pengecatan yang kecil pada premis harta bersama
  6. Menjalankan pemeriksaan bagi semua sistem pendawaian elektrik harta bersama itu dan menggantikan atau membaiki mana-mana sistem pendawaian yang rosak
  7. Menjalankan pemeriksaan, penyenggaraan dan pembaikan tangki air utama
  8. Membayar sewa dan kadar
  9. Membayar apa-apa fi yang dilakukan bagi pengauditan akaun yang dikehendaki untuk disenggarakan
  10. Membayar semua caj yang semunasabahnya dilakukan bagi pentadbiran akaun yang dikehendaki untuk disenggarakan
  11. Membayar saraan atau fi bagi ejen pengurusan yang dilantik
  12. Membayar elaun dan belanja lain bagi anggota badan pengurusan bersama dan anggota jawatankuasa pengurusan bersama mengikut apa-apa kadar yang diluluskan oleh Pesuruhjaya (COB)
  13. Membayar apa-apa belanja, kos atau perbelanjaan berhubung dengan pemerolehan perkhidmatan, termasuk pengambilan khidmat pakar runding, fi atau kos guaman dan fi dan kos lain, yang dilakukan dengan sepatutnya atau diterima
  14. Membayar perbelanjaan lain yang bersifat am atau lazim yang berhubungan dengan penyenggaran dan pengurusan bangunan
  Bayaran yang boleh menggunakan Akaun Kumpulan Wang Penjelas (Sinking Fund):-

  1. Pengecatan semula mana-mana bahagian harta bersama
  2. Pemerolehan apa-apa harta alih bagi kegunaan berhubung dengan harta bersama
  3. Pembaharuan atau penggantian apa-apa lengkapan atau lengkapan yang terdapat di dalam mana-mana harta bersama
  4. Menaik taraf dan mengelokkan harta bersama
  5. Apa-apa perbelanjaan modal lain sebagaimana yang difikirkan perlu
  Format Laporan Bulanan yang boleh di terima oleh COB bagi mana-mana JMB yang tak mampu melantik Juruaudit Syarikat atau yang ingin membuat akaun sendiri

  1. Pendapatan                            RM
  1.1 Caj Penyenggaran                 x
  1.2 Wang Penjelas                       x
  1.3 Insuran Bangunan                  x
  1.4 Cukai Tanah                           x
  1.5 Pelekat Kenderaan                 x  
  1.6 Kad Akses                              x
  1.7 Sewaan TLK                          x
  1.8 Sewaan Kedai                        x
  1.9 Sewaan Harta Bersama          x
  Jumlah Pendapatan                      x

  2.Perbelanjaan                                         RM
  2.1 Pentadbiran                                           x
  2.1.1 Bayaran Pengurusan                           x
  2.1.2 Elaun JMC                                          x
  2.1.3 Kos Pentadbiran                                  x
  2.1.4 Bayaran Audit                                     x
  2.1.5 Bayaran Perakaunan                           x
  2.1.6 Perbelanjaan Mesyuarat                      x
  2.1.7 Caj Printing & Alat Tulis                     x
  2.1.8 Caj Perjalanan                                      x
  2.1.9 Caj Perundangan                                  x
  2.1.10 Caj Bank                                             x              
  2.1.11 Caj kiriman & Penghantaran              x
  2.1.12 Caj Perkhidmatan                               x
  Jumlah Perbelanjaan Pentadbiran                  x

  2.2 Utiliti                                                      RM
  2.2.1 Bil Air                                                     x
  2.2.2 Bil Elektrik                                             x
  2.2.3 Bil Telefon                                              x
  2.2.4 Bil Jalur Lebar                                        x
  2.2.5 Bil IWK                                                  x
  2.2.6 Insuran                                                    x
  2.2.7 Cukai Tanah                                            x
  Jumlah Perbelanjaan Utiliti                             x

  2.3 Perkhidmatan Berkontrak                                    RM
  2.3.1 Penggera Kebakaran                                             x
  2.3.2 Perkhidmatan Keselamatan                                   x
  2.3.3 Penyenggaran Lif                                                  x
  2.3.4 Perkhidmatan Kejuruteraan                                   x
  2.3.5 Perkhidmatan Kolam Renang                                x
  Jumlah Perbelanjaan Perkhidmatan Berkontrak             x

  2.4 Tidak Berkontrak                                                   RM
  2.4.1 Membaiki & Menyenggara                                  x
  2.4.2 Pembelian Peralatan dan Kelengkapan                x
  2.4.3 Pembersihan & Perkhidmatan landskap              x
  Jumlah Perbelanjaan Tidak Berkontrak                        x

  Kalau ada apa-apa perbelanjaan yang anda ada, bolehlah tambah sendiri, di atas sebagai contoh saja

                                                       Jan'16              Feb'16            Mar'16         Jumlah
  Jumlah Pendapatan                      61,067.20       45,236.80      43,063.70       149,367.70
  Pentadbiran                                  18,922.30
  Utiliti                                            23,401.03
  Perkhidmatan Berkontrak               4,586.80
  Tidak Berkontrak                            2,300.00
  Jumlah Perbelanjaan                     49,210.13
  Lebihan/(Pengurangan)                 11,857.07  Proses Kerja Aduan Ke Atas Pemungkir (Pemunya petak yang tidak menjelaskan Caj Penyenggaraan)

  1. Mengenalpasti dan merekod senarai Pemungkir. Pasti Akaun dijaga dengan baik dan diaudit.
  2. Notis Peringatan Pertama (NP1) bagi masa 14 hari untuk bayar
  3. Selepas NP1 tak bayar boleh bagi Notis Peringatan Kedua (NP2) bagi masa 14 hari
  4. Selepas NP2 tak bayar boleh bagi Notis Peringatan Ketiga (NP3) bagi masa 7 hari
  5. Selepas NP3 tak bayar boleh membuat permohonan kepada COB untuk memberi Notis Peringatan (NP4) bagi masa 14 hari kepada Pemungkir. COB akan mengenakan bayar fee ke atas NP4, low & medium cost Flat RM 5/unit, Apartment RM 10/unit dan Kondominium RM 15/unit.
  6. Selepas NP4 tak bayar boleh membuat Pendakwaan, Tuntutan, Tribunal atau Sita kepada Pemungkir.


  Sunday, July 24, 2016

  Maxis Business Fibre Plan (Dynamic IP) Vs Telekom Biz Advance Plan

  Dear friends, 

  As now Maxis having it promotion, if you swift from TM Unifi before end of your contract terms 24 months, Maxis will absorbed the penalty of RM 500 according to the sales person. 
  For my side, just a single user at the moment, it quite waste to subscribe the TM Biz Advance Plan 30Mbps for free Simple Voice Plus 50 with monthly RM 299, but now with Maxis Business Fiber Plan 8Mbps with monthly RM 174.40 plus RM 10 for a fixed line with free calls too.
  So if your case same as mine here, it better change the plan to save in future if you done mind to get slower internet of 8Mbps.

  TM Unifi Biz Advance Plan 30Mbps (no choice as it lowest plan for biz)
  24 months x RM 299 = RM 7,176

  Maxis Business Fiber Plan 8Mbps (ok for 3-8 users)
  24 months x RM 174.40 = RM 4,185.60

  Can save RM 2,990.40 or 41% if I still continue using TM Biz Advance Plan 30, as we consumers need to do our best budget and save for business too, of course it not apple to apple, because it base on your own requirements.

  Update for who wish to terminate the TM Unifi, please don't go to Taman Segar branch as it just do new line and cannot do the termination line, you need to go TM Point at Pandan Indah nearby the Maybank one only can do the termination and bring along the Wifi server together and TM will give you the penalty letter later.

  Interested can check up on Maxis web-site or need service agent can Whats App to me at 
  011-12885539, thanks.

  Monday, July 18, 2016

  SQL Financial Accounting System

  Dear friends,
  If you need to get quotation on above products, do WhatsApp to 01112885539 or email to simonsee2001@yahoo.com, your company name and nature of business with user applicable.

  Basic Package available:

  1. SQL Financial Accounting System cover with Main module: General Ledger, AP (Supplier), AR (Customer) & Cash Book. Print Ledger report, Profit & Loss Report, Trial Balance, Journal Entry, Payment Voucher & Official Receipt and Bank Reconciliation. Sales & Purchases System: Generate all type of documents: Quotation, SO, DO, Invoice, Cash Sales, DN, CN, Purchase Return, PO, Good Receive Note, Purchase Invoice & Cash Purchases.
  2. SQL Financial Accounting-GST Module: Auto generate GST-03 form, GAF file (GST Audit file), GST listing report, GST Lampiran 2 Report, Full Tax Invoice, Simple Tax Invoice, Debit Note, Credit Note, Purchase Invoice (self biling), DO and deposit 21 days rule, Gift rule, 6 months Bad Debts Relief.
  3. Built in feature: 
  • Max 5 company, 
  • Budgeting, Project/Dept Account, 
  • Export to MS Office, Jpeg, html, pdf, excel & etc
  • Unlimited shipping & branches address
  • Advance drill from anywhere down to the source document
  • Come with one (1) user access license
  • Training on site 1 session (3 hours) for unlimited number of trainees.
  • Unlimited Off-site Training @ office by appointment. Caller or the person who enquirers must be the trainees who have attended the on-site training.
  • One Year Maintenance: Trouble shooting of software problem solving using telephone, fax, email, online service via internet,etc

  Sunday, May 15, 2016

  Alkaline Antioxidant Water ( Lydia 7s )

  Dear friends,

  I wish to share out this message to whom is interested on the Alkaline Antioxidant Water under Alkalife Water (www.alkalifewater.com) (Since 1998) for Your First Step Towards Better Health. For this sharing, I can gain points if you bought the machine with reference to my name See Yun Leong or WhatsApp your interest to 01112885539, as I just bought the Lydia 7s on 08/05/2016. With all your help, hope I can upgrade to Lydia 9s soon and I can donate the Lydia 7s to whom it may be useful, as I think the kidney dialysis center will be useful too.

  The Lydia Machine consist of:-

  1. 7/9 Slotted Platinum-Titanium Plates-The best grade platinum and titanium from the top metal manufacturer in Japan.
  2. Personalized pH and Antioxidant (ORP) Levels-Alkalife can help customize the pH/ORP combination best suited to the health needs of you and your family.
  3. Certified Water Safety with Smart Filtration Technology (SFT)-16 stages of filtration between 2 internal filters for removal of sediments, chlorine, gems, bacteria and viruses. Certified to be sulphite free and medical grade. Microchips in the filters monitor contamination levels and indicate exact time to change your filter.
  4. Reduce Heat, Noise & Power Consumption-New generation transformer-less design for a more energy efficient ionizer.
  5. No Supply Interruption-Cleans as you use. No waiting, just fresh, ionized water every time.
  6. One Touch Operation-Get ionized water with just one touch! No more messy tubes and cumbersome operation.
  The Alkaline Water Discovery.
  Long before attempts were made to create alkaline water, Dr Henri Coanda (father of fluid dynamics and Nobel prize winner at 78 years old) spent 6 decades studying water in the Hunza Valley. The Hunza people routinely lived to 120-140 years in good health with virtually no cancer or degenerative diseases. They were even able to bear children in old age. He discovered that water in the Hunza Valley had a high alkaline pH and an extraordinary amount of antioxidants. Scientists also discovered that water in other areas such as the Andes Mountains, Caucasus in Azerbaijian, Louvres in France, and Medina (Zam-Zam water) share very similar properties to that of the Hunza Water.

  Recreating Hunza Alkaline Antioxidant Water.
  In efforts to recreate Hunza water, Japanese scientist experimented with electrolysis technology. They found electricity could be used to restructure the water, thus giving it similar properties to Hunza water. The first water ionizers were large units used in hospitals. Today however, technology has improved to the point where ionizers are a lot more compact, convenient, and there are alternatives to using electrolysis. Our alkaline systems are certified by the Ministry of Health of Japan & Korea as medical devices with certs from FDA, ISO, and WQA among others.

  Benefits of Alkaline Antioxidant Water.
  1. Help Maintain pH Balance-Ionization raises the pH of tap water from around 7 (neutral) up to pH 11.5 (alkaline). Ionized water acts as a solvent on acidic waste (such as fats, uric acid, cholesterol) stored in the body and dissolves it to be removed by the blood.
  2. Super Hydrates and Detoxifies Your Body-Ionization cuts the size of the water molecular cluster in half. This smaller cluster can penetrate the cellular membranes of the body easier, thus speeding up new tissue building and waste removal. The smaller clusters also means that alkaline water is more hydrating and help reduce wrinkles and keep the skin supple and smooth.
  3. Energizes You-Ionization adds oxygen rich OH- ions into the water. By drinking alkaline water, more oxygen is made available to enrich the blood which can increase one's level of energy and promote quicker healing.
  4. Keeps You Young and Slow Down Aging-The ionized OH- molecules have extra electrons that neutralize destructive free radicals circulating throughout the body and thus allow the natural healing process of the body to predominate, slowing down the aging process.
  Information: Most of us have been told we need to drink a minimum of 6 to 8 glasses of water a day. But if you recorded how much you actually drink, it most likely falls short. Many of our health problems are the result of dehydration. We have lost touch with our bodies many cries for water and have instead substituted food or other drinks for water. Ironically many of the liquids we choose like alcohol, sodas, coffee, and tea actually dehydrate the body, thus adding the problem. But here's a water that tastes great and it actually good for you!

  Acidosis: What's Eating You.
  Acidosis is the accumulation of acid in our body and is part of the natural process of metabolism and lifestyle factors. Acidic wastes not flushed out through sweat or urine are solidified into cholesterol, fat, urates, uric acid and oxalates (gout & stones). Early symptoms such as tenseness, lethargy, poor resistance and circulation can left unchecked lead to bigger problems.
  Acidosis is the result of our modern affluent lifestyle. Environment pollution, food additives, chemical and emotional stresses also produces acidic body conditions that contribute to degenerative diseases and premature aging. Japanese scientists and medical studies in the United State have identified the accumulation of acidic wastes in our body as the underlying cause of degenerative diseases.
  The only foods that are alkaline are organic, raw fruits and vegetables. If you diet consists of 80-100% organic fruits and vegetables eaten raw (uncooked, not steamed, not canned or packaged) then you can possibly maintain a proper alkaline environment. All national health authorities recommend eating 5 to 9 serving of fruits and vegetables every day may decrease their risk of cancer by 50% and their risk of heart disease by 33% compared to people who eat fewer fruits and vegetables. Eating 5 times a day may also reduce the risk of diabetes, osteoporosis, gout, arthritis, and other chronic diseases.

  How to get rid of acidosis?
  You can eat a 80-100% organic and raw diet of fruits and vegetables. It might take a year or two years  to reach a proper pH.
  OR you can drink Alkaline Ionized Anti-Oxidant water daily which is proven to reverse acidosis.

  Common Acidosis Symptoms
  1. Overweight-Acid gets stored in fat cells. As defense, your body produces fat cells to be store the acid wastes at a safe distance from your vital organs.
  2. Joint Pain & Arthritis-When our body cannot get rid of excess acid quickly enough, it will be stored as uric acid around body joints.
  3. Low Energy & Chronic Fatigue-In an overly acidic environment, our oxygen level drop, leaving us tired and fatigued.
  4. Frequent Colds, Infections, Headaches-When our body pH is acidic, microbes in our respiratory system grows much more easily, also our immune system is weakened, resulting in the above.
  5. Heart Attack-Excess acidity causes bacteria / fungi to attach themselves to the inner walls of arteries. This will attract white blood cells, causing cells to clot and narrowing the artery, restricting the flow of blood.
  6. Osteoporosis-As our body become more acidic, our body takes calcium from the teeth, bones, and tissues, making them weak and brittle.
  The Merits and Uses of Alkaline & Acidic Water

  Acidic Water
  • Kills bacteria & viruses on contact
  • Works as an astringent to tighten skin
  • Excellent treatment for acne, eczema, and skin diseases
  • Helps heal cuts, blisters, scratches and rashes
  • Provides excellent relief from mosquito bites
  • Gargle with it to relieve sore throat and mouth ulcers
  • Extends life of cut flowers
  • Kills fungus, good for athlete's foot
  • Effectively remove plague from teeth
  • Helps heal diabetic ulcers
  • Relieves chapped hands and dry, itchy skin
  Alkaline Water
  • Abundance of Antioxidants (ORP) combats free radicals
  • Highly oxygenated water boots stamina & metabolism
  • Ionized Calcium (Ca2+) build strong bones and teeth
  • Neutralizes uric acids and acidic toxic wastes
  • Promotes health and healing by restoring natural body pH
  • Smaller cluster water is the best natural carrier and delivery system of nutrition
  • Promotes intestinal floral and enhances good digestion
  • Hydrates body up to 3 times more effectively than normal filtered water
  • Removes pesticides / fertilizers in fruits and vegetables
  • Food cooked with alkaline water taste better

  Here's the use of pH in Alkaline Ionizers.

  Basically Alkaline water is for drinking/soaking fruits and vegetables to remove pesticides and acidic water is more for rinsing and external uses. But, here's some detail explanations.

  Uses of water based on pH

  pH 10.5/11 –  Highly alkaline and is a potent cleaning agent that can be used in place of detergents and cleansers.   It is a tremendous grease cutting agent.  After cleaning your surfaces with this water, it is recommended that you spray the pH 3-4 on the surface as an anti‐microbial, and then let it air dry.

  pH 8.5-10 - Used for drinking

  pH 6-5 – Beauty water has amazing astringent properties and is extremely good for the skin and hair.  Spray it on, splash it on, soak in it…but get it on your skin if you want to have the best looking/feeling skin around! Use it to replace your facial toner. Can be used to water plants as well.

  pH 3-4 – Used for disinfecting, killing germs and bacteria. Use it to mop the floor, rinsing baby bottles instead of boiling as well.

  Specific Uses

  Fruits and Veggies‐ Soak (or spray on surface) in pH 3 for 2 to 3 minutes and stir water to work it into rough textured produce like lettuce, broccoli, etc. This kills microbes that might be on the produce.  When finished with this process soak in pH 10.5/11 for at least FIVE minutes to clean the produce, remove pesticides and herbicides, and enhance shelf life.
  Laundry – Put pH 10.5/11 in the liquid detergent tank of your washer and wash just as you would with detergent but without the detergent.  Clothes come out cleaner and brighter than with detergents and for those with chemical sensitivities there are no side effects. 

  Cleaning floors – (hardwood, ceramic tiles), windows, eyeglasses, washing dishes, and many other cleaning situations pH 3.

  Acne / Eczema – Spray pH 3 and let it air dry. Drink enough alkaline water to assist your body in supplying antioxidants.
  Cuts and scrapes – Anytime the skin has been torn I recommend that you spray on the pH 3 at least once a day.  This helps the immune system deal with the micro‐organisms like bacteria, viruses, etc. that may be able to get into the body through the hole in the skin.  Then soak the wound or scrape (it may be easier to soak a cloth and apply to the area instead) for at least 3 minutes in pH 5-6 and allow it to air dry.

  Sunburns – If the sunburn is not severe enough for medical treatment spray the pH 10.5/11 on the skin or soak a cloth in this water and apply to sunburned area. When you are finished with that session spray pH 5-6 on the entire area and let it air dry before covering with clothing. Repeat as desired.
    
  Sore Throats – When one has a sore throat we’ve learned that gargling with pH 3 for 3 or 4 times per day works extremely well.

  Mouthwash – use the pH 3 to swish and gargle with as a mouthwash to destroy bacteria and other micro‐organisms with exposure times of less than a minute.  It’s the bacteria breaking down the foods in your mouth that produce the acids that cause tooth decay. 

  Cooking – pH 8.5 to 9.5  is excellent to cook with and enhances the flavors and texture of your food. Try it on your rice, you will notice fluffier texture!

  Facial Toner - pH 6.0 for dry skin, pH 5.0 for oily skin. Rinse your face after cleansing with your cleanser. Use this in replacement of your facial toner. You can also store this water in a mini spray and keep it in your handbags as it also can be used as a mist to remove oil, sweat and sebum throughout the day. Pat dry with a facial cotton if needed.

  Introducing: The Lydia Alkaline Water Ionizer
  Model: Lydia 7

  Cutting-Edge Smart Electronics
  No other water ionizer communicates like the Lydia! It tells you the filter life remaining for the first and second filters. It tells you the water flow in the liters per minute. It displays the pH of the water as well as the antioxidant level (OPR). Personalized pH and antioxidant levels is also possible by programming the Lydia. You get water instantly by pressing the ON/OFF button. Easy and intelligent!

  Water Cell - A Major Leap Forward
  The Lydia has 7 or 9 patented (Patent no:10-0899762) slotted plates inside an enlarged electrolysis chamber, designed for power, precision and performance. EOS is the only water ionizer manufacturer with an exclusive relationship with the Hee Sung Metal Company, the top rated metal company in Japan. That's why we offer a 10 YEARS warranty on the Lydia's electrolysis chamber! Solid, flat plates, like those used in other water ionizers, have a major problem in that the electrical current flows around the edges of the plate, leaving the center of the plate mostly unused. Only EOS has solved this problem by offering patented slotted plates that effectively utilized the entire plate.

  Certified Water Quality
  16 stages of filtration & activation through 2 medical-grade filters ensure complete protection from contamination, bacteria and viruses.

  Distinctive Features:
  Superior Materials
  The Lydia electrolysis chamber is made from the highest grade platinum and titanium from the top metal manufacturer in Japan. In additional, the Lydia also utilizes quality parts, leak proof stainless steel adapters and non-toxic food grade hose and plumbing. The Lydia is certified as a medical device by the Ministry of Health & Welfare of Korea.

  One-Touch Operation
  No more messy tubes, no more tap diverts, just alkaline ionized water at the touch of a button!

  Automatic Cleaning & Draining System
  While most other ionizer make you wait as it cleans itself, the Lydia does this and more in the background! The Lydia also features an advanced 7 language voice prompt system.

  Latest Power System
  Utilized the latest transformer less design, the Lydia overcomes heat and stability issues associated with old  ionizer designs. It is also more energy efficient, saving the user electricity costs.

  Stylish Design
  Modern aesthetic look complements any kitchen. A must for house proud owners!